พบบิณฑ์ บันลือฤทธิ์ ในวันถือประโยชน์ฯ 24 กันยายนนี้

        เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและเพื่อดำเนินชีวิตตามพระปณิธาน “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมโครงการ ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” โดยเชิญ คุณบิณฑ์ บันลือฤทธิ์ บรรยายพิเศษหัวข้อ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ณ อาคารกีฬาและนันทนาการ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อม มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลผู้ที่อุทิศตน เสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น

จำนวนคนดู: 488