5 December 2022

ทีมผู้จัดทำ

คนึง บัวพูล
บรรณารักษ์ชำนาญการ

ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทร 074282387

ํํัYoutube channelsFacebook page
จิดาภา ศิริตระกูล
บรรณารักษ์ชำนาญการ

ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทร 074282385

Facebook pageInstagramTwitter
ปราณีต ผดุงวงศ์
นักวิชาการอุดมศึกษา

ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทร 074282364

Facebook page

ที่อยู่

ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ทร 074-282374, 074-282387

แชร์กันเลย
Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin